Card Test Main Xanh

Các hình khác

Card Test Main Xanh
75.000 ₫
Tình Trạng

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 03 tháng

Giúp kỹ thuật xác định chuẩn xác lỗi do mainboard gây ra
Độ chính xác cao
Dùng cho main có khe cắm PCI
Mô tả

Chi tiết

Card test Mainboard dùng cho main có khe cắm PCI (Xanh)

Card test Mainboard 4 đèn
Giúp kỹ thuật xác định chuẩn xác lỗi do mainboard gây ra
Độ chính xác cao
Dùng cho main có khe cắm PCI

- Giúp kỹ thuật xác định chuẩn xác lỗi do mainboard gây ra- Độ chính xác cao

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Sản phẩm nổi bật Không
Đánh giá
Athoship By Tan Nguyen