Hạt Điện thoại RJ11

Các hình khác

Hạt Điện thoại RJ11
50.000 ₫
Tình Trạng

Tình trạng: Còn hàng

Đầu bấm điện thoại Rj11 có 100 hạt/ 1 túi.
Đầu bấm có 2 loại 4 đầu và 2 đầu, đầu bấm được làm bằng nhựa nguyên chất và được bọc lớp tiếp súc với dây
Mô tả

Chi tiết

Hạt Điện thoại RJ11

Đầu bấm điện thoại Rj11 có 100 hạt/ 1 túi.

Đầu bấm có 2 loại 4 đầu và 2 đầu, đầu bấm được làm bằng nhựa nguyên chất và được bọc lớp tiếp súc với dây

Hạt Điện thoại RJ11 1

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Sản phẩm nổi bật Không
Đánh giá
Athoship By Tan Nguyen