Hat Mạng Nhựa AMP RJ45

Các hình khác

Hat Mạng Nhựa AMP RJ45
60.000 ₫
Tình Trạng

Tình trạng: Còn hàng

Hạt mạng AMP Hạt mạng đầu nối chuẩn RJ-45
01 hộp có 100 chiếc hạt mạng
Mô tả

Chi tiết

Hat Mạng Nhựa AMP RJ45

Hạt mạng AMP Hạt mạng đầu nối chuẩn  RJ-45 
01 hộp có 100 chiếc hạt mạng 

Thông tin kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật

Sản phẩm nổi bật Không
Đánh giá
Athoship By Tan Nguyen