Shop cam kết bảo hành đổi mới sản phẩm trong thời gian bảo hành.

Shop cam kết  đổi mới sản phẩm trong thời gian bảo hành

Đối với sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong thời gian bảo hành sẽ được đổi mới hoàn toàn miễn phí.

Trong thời gian bảo hành mà Shop không còn sản phẩm đổi, quý khách sẽ được đổi sang sản phẩm khác tương đương.

 Các trường hợp lỗi do thiên tai, hỏa hoạn, lỗi do con người hoặc do tác nhân bên ngoài gây lên sẽ không được bảo hành. Tùy theo mức độ hư hỏng có thể được Shop trợ giá khi mua hoặc đổi sản phẩm mới.

Khách hàng muốn đổi hoặc bảo hành sản phẩm vui lòng đến vào các buổi chiều sau 14h.

Athoship By Tan Nguyen